Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Undersök hur säsong kan påverka försäljningen

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Handelsfakta

Beskrivning av resurs

Övning för att låta eleverna besvara frågan: när på året säljs det mest och minst böcker?

Be eleverna att gå in på Detaljhandelns försäljning , navigera till Diagramverktyget. Se till att ”Månad”, ”Omsättning” och ”Löpande priser” är valda i rullistorna över diagrammet. Markera ”Bok- och mediahandel” i menyn till höger för att se omsättningen för denna bransch över månaderna år 2018-2020. håll musen över topparna och dalarna för att se vilka månader de avser.

Diskutera i helklass eller i mindre diskussionsgrupper: finns det mönster i vilka månader som säljer mest/minst böcker? Vad kan detta bero på? Finns det andra branscher som har tydlig säsongsvariation?
Ex. Många böcker säljs i december på grund av julhandeln.

Det finns även en beskrivande text om hur tiden på året påverkar försäljningen på Handeln förklarad.

Navigera gärna fritt på sidan Handeln förklarad för att hitta kortare texter och informativa videos om alla delar av handeln, för att rama in uppgiften.