Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Tolka Sverige i ett europeiskt perspektiv

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Resurstyp: Handelsfakta

Beskrivning av resurs

Jämför Sverige med Europa i en rad nyckeltal om handeln och ekonomi. För varje valt nyckeltal kommer en topplista upp där Sveriges placering är noterad.

Skapa resonemang kring varför Sverige hamnar i topp respektive längre ner i olika listor. (Se fliken Handeln i siffror för data och tidsserier med olika svenska nyckeltal.)
Ex. Befolkningstillväxt under senaste tio åren och antal företag per 1000 invånare.

Gå till internationella jämförelser, välj branch, filtrera nyckeltal som är av intresse.

Alla data finns att ladda ner sammanställt i en excelfil.

För mer information om Sveriges detaljhandel ur ett internationellt perspektiv finns förklarande texter och diagram under fliken Handeln förklarad.

Navigera gärna fritt på sidan Handeln förklarad för att hitta kortare texter och informativa videos om alla delar av handeln, för att rama in uppgiften.