Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Sök och samla kunskap om detalj-, parti- och e-handeln

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Handelsfakta

Beskrivning av resurs

Uppgift för eleverna att sammanställa information och 1) svara på frågor, eller 2) göra ett kort muntligt föredrag om detalj-, parti- eller e-handeln.

Övning för elevrna på Handelsfakta.se

Visa den förklarande videon om handeln på startsidan och titta på den tillsammans. Denna beskriver handeln i stort med nyckeltal och intressant information.

Visa sedan eleverna till sidan Handeln förklarad, och be dem att navigera bland informationen som finns där. Handeln förklarad består av flera interaktiva kort som

Alternativ 1. Välj ut frågor på förhand och sammanställ ett quiz som eleverna ska leta upp svar på genom handeln förklarad.

Alternativ 2. Be eleverna själva välja ut en av de tre ämnena detalj-, parti- eller e-handel och sammanställa ett kort muntligt föredrag om detta. Presentationen ska följa en röd tråd från stort perspektiv (försäljning och utveckling) ner till intressanta detaljer (t.ex. konsumtionsbeteende eller internationella jämförelser).

Navigera gärna fritt på sidan Handeln förklarad för att hitta kortare texter och informativa videos om alla delar av handeln, för att rama in uppgiften.