Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Servicearbete

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Dokument / fil

Resurstyp: Undervisningsupplägg

Beskrivning av resurs

Servicearbete

Cia Svensson
Praktiska Gymnasiet

Syftet och mål med upplägget
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få kunskap om vad begreppet Service innebär samt förstå hur servicearbetet kan se ut inom olika situationer.

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om handel och administration, där service och kommunikation är centralt.

Koppling till styrdokument
Ingår som central del i ämnet Servicekunskap.

Omfattning
9 lektionstillfällen á 80 min