Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Service och upplevelse i den fysiska butiken

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Dokument / fil

Resurstyp: Undervisningsupplägg

Beskrivning av resurs

Service och upplevelse i den fysiska butiken

Katja Johansson
Alströmergymnasiet

Syftet och mål med upplägget
Förståelse för förändringarna som sker i handeln och betydelsen av service i en alltmer digitaliserat handel

Koppling till styrdokument
Servicekunskap

  • Grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp samt betydelsen av god kundservice.
  • Attityder och värderingar i servicesituationer.

Omfattning
1 – 2 lektioner (minst)