Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

”Personas” i digital handel

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Dokument / fil

Resurstyp: Undervisningsupplägg

Beskrivning av resurs

”Personas” i digital handel

Nina Hultqvist
Hvitfeldtska gymnasiet

Syftet och mål med upplägget
Vill att eleverna utvecklar sitt sätt från enbart målgrupp till ”personas” och tar in informationssökande och hur man tar beslut i köpprocessen

Förmåga att leda processer samt att omvandla idéer och teoretiska kunskaper till        praktiska och målinriktade aktiviteter

Koppling till styrdokument
Företagsekonomi

Omfattning
3 veckor med två tillfällen per vecka á 1,5 tim