Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Näthandel idag och imorgon

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Dokument / fil

Resurstyp: Undervisningsupplägg

Beskrivning av resurs

Näthandel idag och imorgon

Elisabeth Ahlström
Hvitfeldska Gymnasiet

Syftet och mål med upplägget
Eleven ska kunna om marknadsföring på internet och hur ny teknik och sociala medier används i marknadsföring

Eleven ska beskriva näthandelns utveckling och hur näthandel marknadsförs med ny teknik och sociala medier

Koppling till styrdokument
Praktisk marknadsföring, Näthandel

Omfattning
4 dagar under två veckor