Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Kundresan och kontaktpunkter

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Dokument / fil

Resurstyp: Undervisningsupplägg

Beskrivning av resurs

Kundresan och kontaktpunkter

Mariell Johansson
Malung-Sälens gymnasieskola

Syftet och mål med upplägget
Lära sig mer om den framtida kunden, hur kundresan ser ut, olika touchpoint samt hur företag kan arbeta kundvårdande.

Koppling till styrdokument
Personlig försäljning 1

  • Innebörden i begreppet kundresa.
  • Målinriktat och framgångsrikt försäljningsarbete.
  • Kundvårdande åtgärder

Omfattning
4-5 tillfällen

  1. Mall Planering utbupplägg
  2. Genomgång
  3. Digitalt, fysiskt, både och
  4. Kontaktpunkter före, under, efter
  5. Kundresan och kontaktpunkter