Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Jämför butikssiffrorna för olika kommuner

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Handelsfakta

Beskrivning av resurs

Uppgift för eleverna att besvara frågan: hur många butiker per capita finns det i Sveriges största och minsta kommun?

Utanför Handelsfakta.se
Förklara och exemplifiera begreppet per capita

Övning för eleverna på Handelsfakta.se
Be eleverna att gå till Regional handel och navigera till Kartverktyget. Ladda ner datat genom att klicka på knappen ”Ladda ner fullständig data” under kartverktyget till höger.

I Exceldokumentet, navigera till fliken ”5.2.2. Demografi Kommun” och titta på kolumn I: ”Befolkning”. Sortera fliken efter kolumn I ”Störst till minsta” för att se en lista över kommunerna i storleksordning. Identifiera den största och minsta kommunen.

Tillbaka på Regional handel, navigera till tabellen ”Jämför regional data”. Markera den största och den minsta kommunen i de två rullistorna ”Välj kommun/län”. Under ”Butiksnyckeltal” finns antalet ”Butiker per 10000 invånare” (10000 invånare istället för per capita på grund av att siffrorna blir mer lättläsliga då).

Diskussionsfråga i helklass alternativt i mindre diskussionsgrupper: vilken av de två kommunerna har högst per capita? Vad betyder det?

Navigera gärna fritt på sidan Handeln förklarad för att hitta kortare texter och informativa videos om alla delar av handeln, för att rama in uppgiften.