Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Introövning: vad är handeln?

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Handelsfakta

Beskrivning av resurs

Övning för att introducera elever till handeln och dess delar.

Börja med att visa videon som förklarar handeln i stort på startsidan på Handelsfakta.se. Gå sedan in på fliken Handeln förklarad och visa de tre videorna om detalj-, parti- och e-handeln.

Visa den schematiska bilden av handelns struktur. För diskussion med elever och be om förslag på företag i varje förgrening.

Utveckla genom att förklara ett urval av de grafer och diagram som följer under den schematiska bilden, till exempel

– Handels omsättning.

– Handelns bidrag till BNP.

– Antal företag i handeln.

Navigera gärna fritt på sidan Handeln förklarad för att hitta kortare texter och informativa videos om alla delar av handeln, för att rama in uppgiften.