Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Handelsutveckling i kommuner (möjlig APL-uppgift)

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Handelsfakta

Beskrivning av resurs

Övning för att låta eleverna göra jämförelser mellan kommuner
Gå till Regional handel och utforska Kartverktyget, uppgiften kan genomföras på två sätt:

1. Titta på er hemkommun
Markera denna i menyn till höger. Markera ”Försäljningsutveckling %” i menyn till vänster för att se kommunens utveckling 2020.
I tabellen nedanför Kartverktyget, välj er kommun och län i de två rullistorna som heter ”Välj kommun/län” för att jämföra kommunen med hela länet. Diskutera i små grupper eller i helklass: hur förhåller sig dessa till varann? Vad kan det betyda?

2. Fördela olika kommuner till eleverna (förslagsvis grupper om 2 eller 3 elever)
Instruera eleverna enligt uppgift 1 hur man kan se försäljningsutvecklingen i vald kommun.
Para ihop elevgrupper med varierande kommunstorlekar och be dem att jämföra och resonera om kommunernas utveckling. Vilken kommun hade störst utveckling 2020? Vad kan detta bero på?

Denna övning kan även vara en APL-uppgift: Presentera eleverna försäljningsutvecklingssiffror för hemkommunen enligt uppgift 1. Ge i uppgift till eleverna att prata med sin handledare på företaget och be dem resonera: hur har företaget utvecklats i förhållande till kommunen? Vad kan detta bero på?

Navigera gärna fritt på sidan Handeln förklarad för att hitta kortare texter och informativa videos om alla delar av handeln, för att rama in uppgiften.