Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Handelsprogrammets Butik (metodrum)

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Dokument / fil

Resurstyp: Undervisningsupplägg

Beskrivning av resurs

Handelsprogrammets Butik (metodrum)

Anna Åsbergh
Bessermerskolan

Syftet och mål med upplägget
Att eleverna ska få en initial förståelse för hur dagens handel fungerar och hur det analoga och digitala hänger ihop.

Koppling till styrdokument

Ämnesintegrerat projekt i kurserna servicekunskap, branschkunskap, entreprenörskap, praktisk marknadsföring 1 samt svenska 5.

Projektet med utbildningens metodrum kopplas mot kunskapskraven i respektive kurs, men också de generella och handelsspecifika kompetenserna

Omfattning
Under hela läsåret åk1. Men planeringen, grunden och största delen av arbetet genomförs under skolans projektvecka