Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Handelns digitalisering och förändrade affärer

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Digitalisering

Område: Affärsmodeller

Resurstyp: Länk

Beskrivning av resurs

Den pågående digitaliseringen av samhället blir allt tydligare inom handeln, som både påverkar och påverkas av utvecklingen. Digitaliseringen omfattar hela handeln och dess affärer. Forskare från Centre for Retailing, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har undersökt denna genomgripande process närmare.