Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Företagskällan: Handelsbranschens utveckling

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Nivå: Högstadiet (Prao)

Nivå: Yrkeshögskolan (LIA)

Tema: Affärsutveckling, Yrkesutveckling och karriär

Resurstyp: Länk

Beskrivning av resurs

På Företagskällan har du möjlighet att läsa mer om handelns historia och hur handeln har utvecklats fram till idag. Här finns länkar till artiklar om handelsbranschens utveckling.

1840-talet: Skråväsendet avskaffas 1846
Vid mitten av 1800-talet var det många som ansåg att tiden var mer än mogen för att införa näringsfrihet. Gradvis blev det nu möjligt för handelsmän att öppna butiker på landsbygden. En ökning av arbetarkvinnor och kvinnor från jordbruket skedde inom gatu- och torghandel och försörjningsmöjligheterna för ”fruntimmer av stånd” ökade också 1859 med rätten att idka minuthandel och öppna salubod på landet.

1900-talet: Konsumtionssamhällets barndom
Ekonomisk tillväxt och förändring bygger inte bara på tekniska innovationer och varuproduktion. Även organisatoriska och institutionella förändringar spelar en viktig roll, exempelvis nya sätt att organisera distribution och handel med varor och tjänster.

1930-talet: Detaljhandelsgenombrottet
Detaljhandel är det sista ledet i en organiserad distributionskedja som börjar med producenter och slutar vid konsumenter. Detaljhandeln har gamla anor, bl.a. från den traditionella lanthandeln. Den moderna detaljhandelns genombrott i Sverige kom på 1930-talet.

1970-talet: Handeln konkurrerar med tjänstesektorn 
Hushållens konsumtion inrymmer flera olika utgiftsposter. Av den privata konsumtionen år 2004 gick cirka en tredjedel till konsumtion inom den så kallade egentliga detaljhandeln (handel exklusive system-, bensin-, bil- och apotekshandel). Så har det inte alltid varit. Detaljhandelns andel har sjunkit år för år i en stadigt nedgående trend och branschglidningen är ett faktum.