Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

E-handeln i Sverige ur ett internationellt perspektiv

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Handelsfakta

Beskrivning av resurs

Övning för att låta eleverna besvara frågan: hur e-handlar svenskarna jämfört med andra EU-land?

Börja med att förklara konceptet e-handel med hjälp av de förklarande texter om e-handeln i Sverige som finns under Handeln förklarad.

Be eleverna att gå till Internationella jämförelser och markera ”Detaljhandel” i Jämförelseverktyget på sidan.

I en av tabellerna, välj ”Internetköp senaste 12 månaderna” i rullistan.
Diskutera med eleverna eller formulera skriftliga frågor för dem att svara på, exempelvis: I vilket land e-handlar flest? I vilka länder e-handlar en större andel än i Sverige?

På sidan går det även att visa flera tabeller samtidigt, be eleverna att markera till exempel ”Andel av befolkningen som e-handlat hemelektronik och hushållsapparater” i en tabell bredvid. Diskutera med eleverna eller formulera skriftliga frågor för dem att svara på, exempelvis: Vilket land e-handlar mest hemelektronik? I hur många länder e-handlar fler hemelektronik än i Sverige?

Navigera gärna fritt på sidan Handeln förklarad för att hitta kortare texter och informativa videos om alla delar av handeln, för att rama in uppgiften.