Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Digital marknadsföring och e-handel

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Dokument / fil

Resurstyp: Undervisningsupplägg

Beskrivning av resurs

Digital marknadsföring och e-handel

Christina Genderberg
Hvitfledtska gymnasiet

Syftet och mål med upplägget
Lära sig om hur samverkan mellan olika kanaler sker i sociala medier samt få ta del av APL-företagets digitala kommunikation och e-handel.

Koppling till styrdokument
Praktisk marknadsföring, Näthandel

Sociala medier i marknadsföringssyfte

Omfattning
Intro 2 – 3 veckor innan APL. 5 veckors APL