Resursbank

Sök bland våra resurser.

i Läs mer

Här kan du söka efter resurser att använda i utbildningssituationer och under praktikperioder.

Fäll ihop ^

Butikssegment och geografisk spridning av lågprisbutiker

Nivå: Gymnasiet (APL/Lärling)

Resurstyp: Handelsfakta

Beskrivning av resurs

Övning för att låta eleverna besvara frågan: i vilka län fanns det högst andel lågprisbutiker år 2020?

Förklara de fyra olika butikssegmenten: lågpris, massmarket, premium och lyx. Ta hjälp av texterna om Sveriges butiksbistånd i Handeln förklarad.

Diskutera med eleverna, förslagsvis i helklass: vilka exempel finns de olika segmenten, fokusera på lågpris.

Navigera, eller be eleverna att navigera, till Regional handel, och filtrera kartan på ”Butikstyper” och sedan ”Andel lågprisbutiker”. Alla data finns att ladda ner sammanställt i en Excelfil under kartan, men förslagsvis kan eleverna undersöka kartan i kartverktyget för hitta de län med högst andel lågprisbutiker.

Diskutera med eleverna, förslagsvis i helklass: vad kan vara anledningen till att just dessa har så många lågprisbutiker?

Navigera gärna fritt på sidan Handeln förklarad för att hitta kortare texter och informativa videos om alla delar av handeln, för att rama in uppgiften.