Din roll som handledare

Handledarrollen

För att handledarrollen ska fungera för både dig, din arbetsplats och den studerande, är det viktigt att du i så stor utsträckning som möjligt planerar in vad den studerande ska göra under sin tid på arbetsplatsen. Planeringen sker vanligtvis i samarbete med den lärare som ansvarar för utbildningen.

Om du tidigt informerar dina kollegor om att ni får en studerande som ska lära på er arbetsplats, kan dina kollegor fundera på hur de kan hjälpa till. Eftersom det inte är omöjligt att det är en framtida medarbetare ni har att göra med gäller att skapa förutsättningar för engagemang, trivsel och samhörighet.

En framgångsfaktor för att den studerande ska få en givande tid på arbetsplatsen är att du ger en genomtänkt introduktion. Kärnan i handledarskapet är att samtala med den studerande och ge instruktioner så denna kan arbeta självständigt, samt att coacha den studerande till att själv våga prova olika arbetsmoment. Du som är handledare behöver tänka på att vara tydlig och uttrycka de förväntningar som du och andra på arbetsplatsen på den studerande. I arkivet till det här handledarstödet finns mallar som underlättar strukturerade samtal som syftar till att den studerande ska kunna utvecklas i sin yrkesroll.

Handledarens tre hattar

Förväntningar – dina och den studerandes

Att ha rätt förväntningar är viktigt och sätter ribban för hur du och den studerande kommer att lyckas. Om du, som handledare, inte har några förväntningar kommer den studerande inte att göra några framsteg. Om du har för höga förväntningar riskerar den studerande att bli besviken. Tänk därför igenom vilka förväntningar du har på dig själv som handledare och på den studerande.

Ta till exempel ordet “Självgående”. Som handledare ser du på ordets innebörd på ett sätt medan din elev ser det på ett annat.

Dela med dig av din erfarenhet och kompetens

Genom att aktivt dela med dig av dina erfarenheter och din kompetens kommer den studerande få inspiration för att utvecklas inom yrket.

Samtala om, vägled och coacha den studerandes agerande. Ett tips är att, som i filmen nedan, förklara hur en arbetsuppgift genomförs steg för steg. (Mer stöd för samtal, återkoppling och coaching hittar du i avsnitt fyra.)

Handelsrådets samverkansstöd

Detta handledarstöd är en del av Handelsrådets samverkansstöd. I samverkansstödet finns förslag på uppdrag som du kan ge den studerande som ska lära på din arbetsplats. Uppdragen finns för olika utbildningsnivåer och är indelade i teman.

[Tillkommande_Animering om samverkansstödet]