Samverkansstödet

Stödmaterial och loggbok för studerande och handledare vid lärande på arbetsplatser inom handeln.