Handelns digitalisering

I Handelsrådets serie kortfilmer berättar personer inom handeln och forskare om hur de ser på automatisering, kundrelationer, kunderbjudanden, internationalisering och nya affärsmodeller, samt hur digitaliseringen på verkar handelns kompetensbehov.

Handelns digitalisering


Digitaliseringen är en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen. För handeln innebär den nya tekniken att företag behöver anpassa sina erbjudanden till ständigt uppkopplade konsumenters förändrade köpbeteenden.

Automatisering i handeln


Allt fler moment i handeln automatiseras. I första skedet handlar det om att enkla funktioner och arbetsuppgifter automatiseras, men i takt med att datorerna utvecklar en artificiella intelligens kommer den kunna fylla även mer avancerade funktioner.

Uppdrag om automatisering i handeln

Kundrelationer


Kundmötet sker i allt större utsträckning på konsumenternas villkor. Kunderna vill handla när det passar dem bäst, oberoende av tid och rum. Allt fler förväntar sig en sömlös upplevelse där de kan röra sig fritt mellan olika kanaler.

Uppdrag om kundrelationer

Kunderbjudanden


De erbjudanden som riktas till kunder blir allt mer komplexa. Med hjälp av de stora mängder kunddata som kan samlas in i och med digitaliseringen, kan företag skapa personifierade och mer riktade erbjudanden som kunderna upplever som relevanta.

Uppdrag om kunderbjudanden

Internationalisering


Digitalisering och e-handel gör att dagens konsumenter kan välja att handla från hela världen. Detta gör att konkurrensen ökar, men skapar också möjligheter för svenska företag att nå kunder i hela världen med sina erbjudanden.

Uppdrag om internationalisering

Nya affärsmodeller


När kunderna själva kan har tillgång till information och kan hoppa över mellanled, blir det allt svårare för företag att tjäna pengar på att köpa varor billigt och sälja dem dyrare. Handelns företag behöver utveckla sina affärer genom att hitta nya kombinationer och erbjudanden.

Uppdrag om nya affärsmodeller

Handelns kompetensförsörjning


De förändringar som digitaliseringen för med sig gör att handeln behöver tillföras ny kompetens och att de som redan arbetar i handeln behöver uppdatera sin kompetens. Detta ställer nya krav på såväl individer och arbetsgivare, som på det offentliga utbildningssystemet.